ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

 

Даний Публічний договір укладається між Продавцем (ФОП Білодіденко Станіслав Віталійович) та Покупцем (особою яка прийняла положення цього публічного договору) для отримання послуг або купівлі товару, що пропонуються на сайті camouflage.com.ua
Дана Оферта адресована необмеженому колу осіб, і є офіційною публічною пропозицією Продавця.
Ця оферта керується Законодавством України у сфері електронної комерції та ґрунтується на Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України “Про захист прав споживачів”, “Про рекламу”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про телекомунікації”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про захист персональних даних”, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Положення Оферти що суперечать чинному законодавству України визнаються не дійсними.
Товар або послуги надаються відповідно до чинного законодавства без підписання договору в паперовій формі, на підставі Публічного договору (далі Оферти).
Покупець обирає для себе окремий товар або послугу відповідно до пропозицій на сайті camouflage.com.ua.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
1.1. Публічний договір (Оферта) – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти публічний договір про надання послуг або купівлю-продажу товару через сайт camouflage.com.ua на умовах, що викладені у даному Договорі.
1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Покупця на укладення даного Договору, на умовах визначених даним Договором.
1.3. Продавець – фізична особа-підприємець Білодіденко Станіслав Віталійович, який є власником сайту camouflage.com.ua
1.4. Покупець- будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідала сайт camouflage.com.ua та має намір придбати товар, або послугу, інформацію щодо яких розміщено на сайті.
1.5. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.6. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.
1.7. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
1.8. Акаунт – сукупність інформації про Покупця, що ним надана.
1.9. Файли «cookie» (реп’яшки) – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс передає веб-браузеру Покупця, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Покупця. Файли cookie використовуються для ідентифікації Покупця при наступних відвідуваннях сервісу, що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках сервіс зберігає cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Покупця. Покупець може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб-браузері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів Ресурсу.
1.10. Замовлення – належно оформлена та розміщена на сайті camouflage.com.ua заявка Покупця на купівлю товарів або послуг.
1.11. CRM-система (Customer Relationship Management або Управління відносинами з клієнтами) – це прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації стратегій взаємодії з Покупцями (клієнтами), зокрема, для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів і історію взаємин з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
1.12. Utm-мітки – це інструмент, який допомагає передавати в систему аналітики додаткові параметри про джерело трафіку. Це дозволяє рекламодавцеві сегментувати користувачів за певним типом і поведінки, а також аналізувати кінцеву мету продажу.
1.13. Особистий кабінет – це сукупність облікових даних акаунту та послуг, що стилізована у спеціальний інтерфейс на Ресурсі.
1.14. Товар – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на сайті camouflage.com.ua розміщено пропозицію Продавця
1.15. Послуга — опис виконуваних робіт, щодо придбання яких на сайті camouflage.com.ua розміщено пропозицію Продавця.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця або Отримувача Товару в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
2.3. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується надати послуги, обрані Покупцем, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

 

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ, ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Договір вважається укладеним лише за умови акцепту даного договору.
3.2. У випадках коли чинне законодавство України передбачає надання послуг або купівлю товара лише з а умов письмового укладення договору, ця оферта вважається договором про наміри та може стати підставою для проведення підготовчих робіт для надання послуг.
3.3. Акцептом (прийняттям) Оферти є одна з наступних дій:
3.3.1. створення аканту та вхід у особистий кабінет;
3.3.2. залишення заявки на отримання товару та/або послуг на сайті camouflage.com.ua;
3.3.3. оплата послуг на рахунок ФОП Білодіденко С.В.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Обов’язки Продавця.
4.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 2.3. цієї Оферти.
4.1.2. Своєчасно передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці сайту camouflage.com.ua, оформленим Замовленням і умовами даного Договору .
4.1.3. Зберігати та не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома під час виконання обов’язків за цією Офертою за винятком випадків передбачених законами України, Умовами конфіденційності Ресурсу.
4.1.4. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цією Офертою, терміново повідомити про це Покупця.
4.2. Обов’язки Покупця.
4.2.1. Своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору
4.2.2. Оплачувати товари та /або послуги із зазначенням конкретних послуг та/або товарів в призначені платежу.
4.2.3. Правильно вказувати свої данні для отримання товарів/послуг.
4.2.4. Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті camouflage.com.ua.
4.2.5. При отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві. .
4.2.9. Обрати спосіб доставки відповідно до варіантів, запропонованому на сайті camouflage.com.ua.
4.3. Права Продавця.
4.3.1. Отримувати від Покупця інформацію, необхідну для виконання робіт та продажу товару за цією Офертою.
4.3.2. Отримати за надані послуги або проданий товар оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.
4.3.3. Змінювати та доповнювати умови Оферти без погодження з Покупцем.
4.4. Права Покупця.
4.4.1. Відмовитись від прийняття наданих послуг/товарів, якщо ці послуги не відповідають умовам Договору.
4.4.2. Отримати від Продавця, у разі необхідності, первинні документи у письмовому вигляді.
4.4.3. Отримати від Продавця, у разі необхідності, рахунок-фактуру в електронному вигляді на електронну пошту яка вказана в заявці.
4.4.4. Підписати індивідуальний договір (або електронний договір) з Продавцем уразі такої необхідності.

 

5. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
5.1. Ціна кожного окремого Товару або Послуги визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці сайту camouflage.com.ua. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 6 цього Договору.
5.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.
5.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:
5.3.1. за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує Замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати);
5.3.2. накладним платежем при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України чи на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення Товару;
5.3.3. Кредитною або дебетовою карткою;
5.3.4. будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

 

6. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ
6.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання зазначений на відповідній сторінці сайта camouflage.com.ua.
6.2. При доставці Товарів поштою, яка виконується Службами поштової доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями-перевізниками.
6.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним розписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару і в належному (робочому) стані і якості.
6.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причини, при доставці кур´єром Компанії-перевізника, Товар повертається в місце відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника вираховується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, відправленого на e-mail:dnipro@camouflage.com.ua із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти.
Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

 

7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
7.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару із врахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).
7.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту «Повернення» з урахуванням правил та умов перевізника або кур’єра, які діють на території України чи на території іншої країни відповідно до місця отримання Товару.
7.3. У випадку виявлення недоліків або пошкоджень Товару під час отримання у представника Компанії-перевізника, Покупець зобов’язаний зафіксувати такі недоліки у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про виявлені недоліки та домовитися про заміну.

 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.
8.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.
8.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс-мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.
8.4. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово–промислової палати або іншого уповноваженого органу України.
8.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і, чинним міжнародним та українським законодавством.
9.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв’язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.
9.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

 

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
10.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).
10.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті camouflage.com.ua Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність сайта camouflage.com.ua.
Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
10.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).
10.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.
10.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.