ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

У цьому документі викладені правила збору, зберігання і обробки персональних даних, організованої відповідно до Українського та Європейського законодавств.
Політика конфіденційності регулюється чинним законодавством України та Європейського Союзу про захист персональних даних, зокрема Регламентом (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних “GDPR” і скасування директиви 95/46 / EC, Закону України «Про захист персональних даних», Конвенції № 108 «Про захист Особи щодо автоматичної обробки персональних даних» та Указу № 1 Комісії із захисту персональних даних від 07.02.2007 р «Про мінімальний рівень технічних і організаційних заходів і допустимого типу захисту персональних даних». Персональні дані відвідувачів використовуються для полегшення користування сайтом відвідувачів, обліку їх інтересів, а також для аналізу поведінки користувачів, в тому числі і в роботі з контрагентами в сфері реклами. Персональні дані використовуються відповідно до Законів України “Про захист персональних даних”, “Про інформацію”, “Про рекламу”, ” Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах “, НД ТЗІ 2.5-010-03” “Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу “

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ
Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Продавець — ФОП Білодіденко Станіслав Віталійович.
Покупець – фізична та/або юридична особа, користувач сайту camouflage.com.ua.
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.
Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
Усі інші терміни використані відповідно до Публічної Оферти або до чинного законодавства України.

 

ПРИНЦИПИ
Принципи захисту даних застосовуються до будь-якої інформації про фізичну особу, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати.
Продавець передбачає, що особа яка погоджується на обробку даних має право давати таку згоду (є дієздатною, повнолітньою тощо).
Фізичні особи можуть бути пов’язані з онлайн-ідентифікаторами за допомогою їхніх пристроїв, додатків, інструментів чи протоколів, зокрема адреса, ідентифікаторів «cookie» (реп’яшків) або інших ідентифікаторів, таких як мітки радіочастотної ідентифікації. Це може залишити підказки, які, особливо в поєднанні з унікальними ідентифікаторами та іншою інформацією, отриманою з серверів, можна використати для створення профілів фізичних осіб та їхньої ідентифікації.
Згоду на оброблення даних Покупець надає шляхом чіткого ствердження, що становить вільно надане, конкретне, проінформоване та однозначне свідчення погодження Покупця на опрацювання його або її персональних даних, в тому числі електронними засобами під час створення акаунту, розміщення замовлення, що чітко вказує на погодження суб’єктом даних із запропонованим опрацюванням персональних даних.
Cайт camouflage.com.ua збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для виконання зобов’язань Продавця перед Покупцем, відповідно до п.44 Регламенту (ЄС) 2016/679 «Про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних “GDPR” і скасування директиви 95/46 / ЄC». Продавець має право отримати у клієнта усі данні що є необхідні для виконання замовлення відповідно до чинного законодавства України.
Покупець погоджується на передачу Продавцю своїх даних з метою виконання замовлень прийнятих Продавцем. Згода Користувача виражається в зазначенні ним інформації у відповідних графах при оформленні замовлення. Продавець не несе відповідальності за відомості, які були надані Покупцем на сайті camouflage.com.ua в загальнодоступній формі.
Не вважається порушенням зобов’язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами закону. Продавець має право передавати персональні дані на вимогу державних органів (поліції, суду, прокуратури, тощо) якщо такі дані витребувані у відповідному до закону порядку. Також персональні данні можуть бути передані третім особам у разі необхідності для укладення інших договорів але з попередньою згодою Користувача.
Користувач має право доступу до персональних даних, які збирають щодо нього, та має право їх змінювати.
Користувач має право на стирання своїх персональних даних за письмовою заявою, яке здійснюється без будь-якої безпідставної затримки, також персональні дані повинні бути стерті без будь-якої необґрунтованої затримки у разі виникнення підстав згідно з статтею 17 Регламентом (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних “GDPR” і скасування директиви 95/46 / EC, Закону України «Про захист персональних даних». Таке право не може суперечити чинному законодавству України ( цивільному, господарському, податковому тощо).

 

ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

При оформленні замовлення на сайті camouflage.com.ua Покупець надає явну згоду Продавцю на обробку своїх персональних і реєстраційних даних. Якщо Покупець приймає рішення надати свої персональні дані, він тим самим, дає згоду на передачу та зберігання цих даних.

Продавець залишає за собою право збирати дані про відвідування сайту або з’єднання, які проходять через сайт. Дані відомості можуть містити інформацію про різноманітний контент та тривалість роботи користувача в мережі Інтернет.
Продавець залишає за собою право зберігати персональні дані протягом розумного та відповідного до закону часу.

При роботі сайту camouflage.com.ua використовуються файли cookie. З їх допомогою можлива ідентифікація браузера відвідувача. У цих файлах можливе збереження налаштувань користувачів та інших відомостей. Відвідувач може самостійно налаштувати браузер та його додатки таким чином, щоб відхиляти всі файли cookie або сповіщати про це сайт Продавця. Файли cookie використовуються, щоб зробити сайт camouflage.com.ua безпечним і зручним. Файли cookie допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з веб-сайту.

За допомогою таких систем як Google Analytics та/або інших аналітичних систем camouflage.com.ua збирає статистику про відвідування сайту, таку як інформація про відвідувані сторінки, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, країни походження відвідувачів, а також інформацію про спосіб заходу на сайт агентства і т.д. та використовує інші можливості що надають такі сервіси.

Camouflage.com.ua вживає відповідні заходи безпеки по збору, зберіганню і обробці зібраних даних для захисту їх від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення вашої особистої інформації.

Camouflage.com.ua не продає, не обмінює і не здає в оренду особисту інформацію користувачів але може надавати її за попередньою згодою Користувача з метою виконання укладених договорів та прийнятих Продавцем відповідно до них зобов’язань з надання послуг Покупцеві, а також з метою постачання Покупцеві Товару від третіх осіб. camouflage.com.ua може надавати загальні агреговані демографічні дані, не пов’язані з особистою інформацією, своїм партнерами і рекламодавцям.

Продавець може використовувати сторонніх постачальників послуг, для допомоги в управлінні бізнесом і сайтом.
Продавець може ділитися цією інформацією з такими третіми особами для обмежених цілей.

 

РЕЗЮМЕ

Персональні дані можуть бути використані в наступних цілях:
– надання Послуг Покупцеві;
– ідентифікація Покупця;
– надсилання Покупцеві замовленого Товару;
– надіслання Покупцеві рекламних матеріалів, інформації та запитів;
– проведення статистичних та інших досліджень;
– обробки платежів Покупця.

Продавець може збирати особисту інформацію, яка добровільно надається вами при:
– замовленні товарів або послуг;
– реєстрації в якості Покупця на нашому сайті;
– спілкуванні з Продавцем за допомогою звичайної або електронної пошти, мессенджерів, або по телефону.

Сайт camouflage.com.ua в тому числі може збирати, обробляти і зберігати такі дані в разі необхідності та відповідності таких дій до чинного законодавства :
– ваше прізвище, ім’я, по батькові;
– поштову та електронну адресу;
– номер телефону;
– хронологію надання послуг;
– ваші звернення будь-яким іншим способом до нас;
– запис розмов з нашими операторами;
– список послуг, які були запропоновані нами вам під час рекламних кампаній.

Подібна інформація збирається і використовується за вашою згодою, відповідно до чинного законодавства України. Інформація не передається і не розголошується третім особам і її використання обмежується цілями, заради яких інформація була зібрана згідно з положеннями цієї Політики конфіденційності. В разі не відповідності частини даної політики діючому законодавству використовуються норми діючого законодавства.